دوبلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوینده معروف درگذشت | دلیل برای فوت شهلا ناظریان


بیوگرافی شهلا ناظریان

شهلا ناظریان متولد دی ماه ۱۳۲۶ در تهران ، دوبلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر است. او در مقطع دبیرستان تحصیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوجوانی وارد جهان دوبله شد .

اجتناب کرده اند سال ۱۳۴۱ وقتی ۱۶ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموز مقطع دبیرستان بود همراه خود الهام بخش مادرش در بررسی دوبلوری نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بار در کار آقای کاملی آغاز به زحمت کشید.

تعدادی از ماه بعد اجتناب کرده اند آغاز کار ، توانست در دوبله فیلم «هشت زن اجتناب کرده اند جهنم» همراه خود سرپرست دوبلاژی سعید شرافت اولین عملکرد غول پیکر شخصی را بدست معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را شکوفا تدریجی.

گویندگی اش به جای آن گوگوش در فیلم «در طولانی کردن عصر» اجتناب کرده اند تولید دیگری کارهای بیاد ماندنی ایشان می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدایش روی ورزشی «مریل استریپ» نیز خوش درخشید.

شهلا ناظریان در اولین عروسی شخصی همراه خود همکارش «سعید شرافت» عروسی کرد کدام ممکن است این زوج ۱۵ سال اختلاف سن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان این مسکن به جدایی ختم شد.

خانم ناظریان برای بار دوم در سال ۱۳۶۳ وقتی ۳۷ ساله بود همراه خود حسین ماوراal الطبیعه ۴۲ ساله عروسی کرد کدام ممکن است ثمره این مسکن ۲ زن بنام «مهسا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رستا» شد.

همسرشان حسین ماوراal الطبیعه هم ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ به دلیل برای بیشتر سرطان ها ریه در ۷۶ سالگی فوت کرد.