دستگیری داعش و کشته شدن ۶۰۰ نفر: عکس:
در اواسط ژوئن ۲۰۱۴، عراق شاهد یکی از بدترین جنایات تاریخ معاصر بود. حدود ۱۷۰۰ جوان از استان های شیعه نشین در جنوب و مرکز عراق در مساجد صدام دیکتاتور سابق عراق در شمال بغداد سر بریده یا قتل عام شدند.