در قرارداد بین روس ها و قطعه سازان باید یک دوره بازپرداخت وجود داشته باشد.


دبیر انجمن تک قطعه سازی کشور گفت: قراردادهای قطعه سازان روسی و ایرانی باید دوره بازگشت داشته باشد و قراردادها ادامه داشته باشد.

به گزارش پرشین خودرو، شرکت در نمایشگاه بین المللی خودرو روسیه که از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور برگزار می شود، فرصتی ویژه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی است.

در نشست ویژه هماهنگی پاویون ایران در نمایشگاه خودرو روسیه، دبیر انجمن صنایع موتور محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ایران صنعت خودرو و تولید خودرو با ثباتی دارد. حتی اگر یک روز هم متوقف نشود، میزان، برخلاف صنعت خودروسازی روسیه که از نظر اقتصادی و غیره نمی تواند با ما رقابت کند، بسیاری از کارخانه های آن پس از اعمال تحریم ها تعطیل شدند.

وی ادامه داد: امروز خودروسازان و قطعه سازان روسی به ما کمک می کنند.

محیبی نژاد با اشاره به اهمیت نمایشگاه خودرو روسیه گفت: روسیه پس از لغو تحریم ها نمی خواهد از ایران روی برگرداند، بلکه خواهان آن است که قراردادهای قطعه سازان روسی و ایرانی مدت زمان داشته باشد و قراردادها ادامه یابد.

محیبی نژاد گفت: در این زمینه تفاهم نامه هایی بین انجمن های ایرانی و انجمن های خودروسازان و قطعه سازان روسیه تنظیم شده است و گفت وگوهایی بین وزارتخانه های امنیتی کشورمان و وزارت صنعت و صنعت روسیه انجام خواهد شد. در ۱۰ مرداد ماه به همراه سفیر میانمار در افتتاحیه این نمایشگاه به همراه معدن و تجارت حضور یافتم.

وی با بیان اینکه پیش از این نمایشگاه، انجمن قطعه سازی همگن غرفه ای به مساحت ۲۰۰ متر مربع را در این نمایشگاه اشغال کرده بود و ایران خودرو نیز در آن حضور داشت، گفت: استقبال قطعه سازان به حدی بود که اکنون سالن اختصاصی در ایران داریم. . ۱۱۰۰ متر مربع

محیبی نژاد هشدار داد: ایران خودرو; جدا از گروه بهمن و گروه چکاد. آذین خودرو کشتی تفریحی رایزکو و اعظم حضور پررنگی در نمایش دارند. همچنین بیش از ۲۰ شرکت قطعه سازی نیز در این سالن اختصاصی توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند. با مهمانان تعامل خواهد داشت.

نمایشگاه خودرو روسیه از ۳۱ آگوست تا ۳ سپتامبر ۱۴۰۱ از ۲۲ تا ۲۵ آگوست ۱۴۰۱ در مرکز نمایشگاه های بین المللی مسکو (مرکز اکسپو) برگزار می شود و حدود ۶۰۰ شرکت از ۱۸ کشور جهان در آن حضور خواهند داشت. ۳۰۰۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی و

برگزاری جوینت ونچر صنعت قطعه سازی دو کشور؛ امضای یادداشت تفاهم بین انجمن‌های قطعه‌سازی ایران و روسیه؛ بازدید از کارخانه های تولید خودرو و قطعات روسیه؛ این شامل برگزاری جلسات B2B با شرکت ها و صنعتگران روسی است. برنامه های جانبی انجمن سازندگان پیشرانه و قطعات، همان انجمن صنایع، برای نمایشگاه خودروی کشور در نظر گرفته شده است.