داور سرشناس فوتبال ایران درگذشت


حمید خاشخان یکی اجتناب کرده اند داوران مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب فوتبال ملت در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع ذکر شد. خوشخان معلم کوشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته ملت نیز شناخته شده به عنوان معلم ناظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور {در سراسر} ملت ورزش داشته است.

داور سرشناس فوتبال ایران درگذشت

دیدارنیوز: حمید خوشخان اجتناب کرده اند داوران پیشکسوت فوتبال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس این منطقه در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع ذکر شد.

حمید خاشخان یکی اجتناب کرده اند داوران مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب فوتبال ملت در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع ذکر شد.

او داور سراسری فوتبال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه انتخاب کردن در ۲ ورزشی دربی را دارد. اولین ورزشی در سال ۶۲ همراه خود حضور ۱۲۰ هزار تماشاگر استقلال توسط پرویز مظلومی همراه خود عالی گل به شیوع رسید. ورزشی دوم در سال ۶۸ همراه خود تک گل ردا عبیدیان برای پرسپولیس به نوک رسید.

حمید خوشخان اجتناب کرده اند دانشگاهیان پرتلاش بازنشسته ملت نیز شناخته شده به عنوان معلم ناظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور {در سراسر} ملت ورزش داشته است.

دیدنوس ضمن ابراز تاسف درگذشت این داور پیشکسوت، برای خانوار احترام ایشان پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت برای روح آن مرحوم آرزومند است.