دانشگاه علوم پزشکی: ۴۲ درصد افراد بالای ۵۰ سال دارای فشار خون بالا هستند.
در سن ۲۰ سالگی، مردان فشار خون بالاتری نسبت به زنان دارند، اما در سن ۴۰ سالگی، زنان در این زمینه از مردان پیشی می گیرند. بنابراین فشار خون زنان ۴۰ ساله با فشار خون مردان ۶۰ ساله قابل مقایسه است. محققان بر این باورند که هورمون ها دخیل هستند.