خیابان چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبان تهران – ۲ طرفه شمال – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلی زندی فر وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: محدودیت های ترافیکی اجتناب کرده اند جنوب به شمال محور چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه تهران به شمال برداشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در ۲ جهت {خواهد بود}.

وی ذکر شد: بازدید کنندگان در محور قزوین – کرج در محدوده پل فردس شلوغ است.