خوزستان – خبرگزاری مهر تصمیماتی برای پرداخت غرامت به کشاورزان گرفت. اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی عصر چهارشنبه در نشست مدیریت توزیع و بهره برداری از منابع آب برای سازگاری با کم آبی استان خوزستان اظهار داشت: در این جلسه از دستگاه ها و مدیران مربوطه جویا می شود که چه باید کرد. اخیراً تصمیماتی برای جبران خسارت کشاورزان آسیب دیده از آب گرفته شده است.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان افزود. این تصمیمات به تهران منعکس شد و کشاورزان خوزستانی، به ویژه در منطقه کرخه، بر اساس قوانین و استانداردهای تعیین شده، مقدمات جبران خسارات را فراهم کردند.

در ادامه استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت آن، از دیگر مواردی که در گفت و گو به آن اشاره شد، مدیریت منابع آب خوزستان با همکاری نهادها است. کشاورزان قادر خواهند بود محصولات مورد نیاز ایالت را تولید کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان تاکید کرد: با توجه به مشکلات آب، کشاورزان خوزستانی می توانند کنجد بکارند. امیدواریم بتوانیم لوبیا و سایر محصولات کم آب را پرورش دهیم.