خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات خودرو هستند.


سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت های تولیدی موظف به پرداخت مالیات در اولین انتقال خودروهای صفر کیلومتر هستند.

به گزارش پرشین خودرو؛ بر اساس اعلام داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی به حسین فرهیدزاده رئیس گروه حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات هستند. وسایل نقلیه تولید محلی و وسایل نقلیه مونتاژ محلی در صفر کیلومتر.

در این نامه آمده است: طبق بند ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اولین مالیات نقل و انتقال به عهده شرکت های خودروسازی اعم از تولید کارخانه های داخلی و مونتاژ توسط واردکنندگان است.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز داخلی یا واردکنندگان قطعات خودرو از خارج از کشور باید بدون احتساب مالیات درج شده در فاکتور فروش، مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات خودرو