خواه یا نه روزه تکل اجتناب کرده اند تذکر پزشکی برای هیکل {مفید است}؟ فواید روزه برای هیکل


خواه یا نه روزه تکل اجتناب کرده اند تذکر پزشکی برای هیکل {مفید است}؟

سوزاندن چربی غیر از گلوکز ماده ای به تماس گرفتن کتون ساخت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح بالای این داروها ممکن است گرسنگی را سرکوب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان در جاری تجزیه و تحلیل عواقب این حالت متابولیک بر هیکل هستند. شناخته شده به عنوان مثال، دکتر میشل هاروی، متخصص خورده شدن در دانشکده منچستر، دریافته است کدام ممکن است روزه می‌تواند همراه خود کاهش مرحله برخی هورمون‌ها به کاهش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها سینه کمک تنبل.

روزه برای افکار نیز {مفید است}. دکتر مدل ماتسون، عصب شناس، در تحقیقات شخصی اکتسابی کدام ممکن است موش هایی کدام ممکن است وعده های غذایی کم انرژی می خورند در نگاهی به های حافظه شخصی سریعتر اجتناب کرده اند موش های دارای سوء خورده شدن حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه تکل ممکن است به دفاع کردن اجتناب کرده اند ذهن به سمت پروتئین های آمیلوئید کمک تنبل.

پروفسور گروه اسپکتور در کینگز کالج لندن دریافته است کدام ممکن است روزه بر میکرو ارگانیسم های روده نیز تأثیر می گذارد: متنوع اجتناب کرده اند بسیاری از میکرو ارگانیسم های فعلی در اشخاص حقیقی مفید پس اجتناب کرده اند روزه داری در سطوح بالاتری به نظر می رسد می شوند. به همین دلیل به طور معمول است بردن صبحانه بالقوه است برای مفید بودن میکروبیوم ممکن است کافی باشد.