خواه یا نه خودروی برقی خانه به بازار می آید؟


تعداد اندکی اجتناب کرده اند خودروهای برقی سال قبلی افشا شدند. با این حال هیچ منصفانه اجتناب کرده اند این خودروها به ساخت تعداد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه بازار نرسیدند. نمایندگی ایران خودرو نیز ادعا کرد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ تعداد اندکی خودروی هیبریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقی ساخت خواهد کرد.

خواه یا نه ماشین برقی خانگی مولد است؟

خواه یا نه خودروسازان می توانند خودروهای هیبریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {الکتریکی} بسازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کنند؟

عماد جعفری کارشناس خودرو می گوید: به تذکر نمی رسد خودروسازان بتوانند این خودروها را ساخت کنند. با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است اگر این خودروها هم ساخت شوند چه کسانی می توانند اجتناب کرده اند آن ها استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن چقدر است؟

وی تصریح کرد: خودروهای هیبریدی دارای ۲ موتور سیکلت برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزینی هستند. شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا این خودروهای هیبریدی وارداتی اشکال دارد. پس چگونه با اشاره به ساخت این خودروها صحبت می کنید؟

الجعفری افزود: خودروسازان ملت چون به صورت سفارشی روی کار آمدند {برای حفظ} جایگاه شخصی سفارش ساخت این خودروها را می دهند. با این حال همراه خود علم به اینکه داده ها کافی برای اجرای این فرمان را ندارد.

آیا خودروی برقی داخلی به بازار می آید؟

این کارشناس خودرو افزود: نمی توان در یک واحد سال خودروی برقی ساخت کرد. آغاز سرمایه گذاری ساخت رنگ آمیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ربات خودرو ۵ به همان اندازه شش ماه زمان می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ امکان تهیه خودروی برقی وجود نخواهد داشت در واقع مونتاژ ایستگاه های هزینه این خودروها نیز نیازمند زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه است. ، کدام ممکن است باید منصفانه توجه انداز ۵ ساله اندیشه در مورد شود.

ارزش ها چقدر {خواهد بود}؟

وی ذکر شد: ارزش ساخت خودروهای برقی ۲ برابر مانکن های بنزینی است. متعاقباً ما نیز مشکلات قیمتی داریم.

جعفری تصریح کرد: مقامات ها تواند به شما کمک کند کاهش آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بلعیدن بنزین به این خودروها یارانه می دهند به همان اندازه مردمان ترغیب به کسب خودروهای برقی شوند. با این حال خواه یا نه تسهیلات مشابهی برای نامزدها در ملت اندیشه در مورد تبدیل می شود؟

۲۲۳۲۲۷