خلبان ۲ سال پس اجتناب کرده اند نوک مبارزه برای مقابله با برمی گردد / دوست دشمن تبدیل می شود! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانافزایش دهنده سزارین کارگردان مستند فینال بازدید همزمان همراه خود تخلیه وب مبتنی بر این مستند در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر کسب اطلاعات در مورد این مستند دلیل داد: در سال ۹۷ ساختار اولین این مستند را به گروه بالا حاضر کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته شد. این مستند کسب اطلاعات در مورد خلبان دوران مبارزه است کدام ممکن است به مدت ۱۰ سال در اسارت رژیم بعث بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سال پس اجتناب کرده اند نوک مبارزه راه اندازی شد. شخصیت محمدرضا سلافتی شناخته شده به عنوان خلبان دارای مشخصه هایی بود کدام ممکن است وی به آن است تیز کردن آی تی برام جالب بود

وی شکسته نشده داد: ۵ سال در گذشته اجتناب کرده اند دستگیری آقای سلفتی، منصفانه هیئت مدیره منصفانه عراقی برای معامله با به این موضوع به ایران می آید هیئت مدیره خصوصی به تماس گرفتن سامرای، رئیس هوش نظامی عراق بود. محمدرضا سلافتی اجتناب کرده اند طرف نظامی ایران به اسبابک ها زیر متهم شد: هیئت مدیره همراهی تدریجی. در زمان حضور این گروه در ملت {به دلیل} همین ارتباط، آشنایی بین این ۲ تعیین کنید گرفت. بعد اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کدام ممکن است آقای صلواتی در مبارزه بود زندانی قابل انجام است به خطا او را برای بازجویی نزد منصفانه سامری ببرند. روایت این دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تقابل یکی اجتناب کرده اند نیمه های جذاب این مستند برای من می خواهم بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مستند شکسته نشده داد: دوران ۱۰ ساله اسارت این خلبان همراه خود سختی های زیادی در کنار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازگشت، اتفاقات {غم انگیز} این اتفاق در خانوار اش می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند سال ها همسرش را اجتناب کرده اند بازو می دهد. به طور معمول منصفانه داستان {غم انگیز} به همان اندازه همین جا نمایشی این مرد برای من می خواهم لذت بخش بود.

وی افزود: مونتاژ این مستند براق بود کدام ممکن است ملاحظه برخی اجتناب کرده اند فرماندهان نیروی اثیری را مورد ملاحظه رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نویسندگان قرار داد. اجتناب کرده اند آن نقطه، دری برای ورود داستان های بیان نشده اجتناب کرده اند نیروی اثیری به تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سینما باز شد.

القیصری کسب اطلاعات در مورد طول اسارت این خلبان نیز دلیل داد: روزی کدام ممکن است مبارزه تمام شد، تبادل اسرا بین ۲ ملت مدتی اندازه کشید. بین ۲ امتحان شده عراق او می تواند اجتناب کرده اند خلبانان شناخته شده به عنوان منصفانه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهرم سیاسی استفاده تدریجی. خلبانان نیروی اثیری چه اجتناب کرده اند لحاظ مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه غیر سکولار اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ارتش به قدری برای دشمن اهمیت داشتند کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است بتوانند فینال اسیران شخصی را اجتناب کرده اند ایران بگیرند گروگان گرفته می شدند.

وی افزود: در اولین عملیات کدام ممکن است ۱۴۰ هواپیمای ایرانی مناطقی اجتناب کرده اند پایگاه های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق نفتی عراق را بمباران کردند، آقای سلفتی نیز حضور داشت. این عملیات در اول مهرماه است ۱۳۵۹۴ رخ دهد هر دو رخ دهد. در چهارمین روز نبرد شخصی در عملیات عکس برای حمله به القاعده کلبه او در شبیه به عملیاتی نمایندگی می تدریجی کدام ممکن است هواپیمایش مورد اصابت موشک قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک خلبانش سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن را اسیر کرد. اجتناب کرده اند روز سوم مهرماه ۱۳۵۹۴ آقای سلافتی در سال ۶۹ یعنی حدود ۲ سال پس اجتناب کرده اند نوک مبارزه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد. مجموعاً ۵۶ خلبان اسیر در کل مبارزه داشتیم کدام ممکن است در تعدادی از اردوگاه عراقی مستقر شده بودند. حدود ۳۰ نفر اجتناب کرده اند اسکورتان آقای سلواتی پس اجتناب کرده اند تبادل اسرا در عراق نگهداری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی پس اجتناب کرده اند ۲ سال آزاد تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مستند شکسته نشده داد: وظایف نیروی اثیری معمولا به صورت گروهی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا ۲ به همان اندازه هشت فروند هواپیما برای بمباران مناطق استراتژیک اعزام تبدیل می شود. {در این} ماموریت ها معمولاً هر هواپیما برای هدف توصیه منصفانه سطح خاص سفارشی تبدیل می شود. این مشخصه امثال آقای سلافتی بود کدام ممکن است نمی ترسیدند، همراه خود هواپیماهای شخصی وارد شهرها می شدند کدام ممکن است حفاظت موشکی مقاوم داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این سد رفتن می کردند. یکی اجتناب کرده اند مزایای این عملیات پرواز همراه خود شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قله کم است کدام ممکن است کل تکنیک را مهم می تدریجی. یک بار دیگر کیسه زدن {انجام دادن}. ویژه به ویژه کدام ممکن است خلبانان ما مراقب بودند کدام ممکن است مناطق مسکونی را هدف قرار ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیات به مناطق خاص دقت زیادی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به طور معمول است کشف نشده خطرات عجیبی قرار می گرفتند.

وی در شکسته نشده به تشریح وضعیت فیزیکی هواپیماهای غول پیکر تیز کردن بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب در دوران حفاظت مقدس افزود: این عملیات خارق العاده همراه خود این هواپیماهای با کیفیت حرفه ای به پایان رسید کدام ممکن است نماد دهنده رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهامت این خلبانان پس اجتناب کرده اند ۱۰ سال استقامت همراه خود وجود فشارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را شکنجه می کردند. ” استقامت اردن یعنی {در این} ده سال علاوه بر این اسارت، تحمل فشار نیروهای مختلف هستند اجتناب کرده اند منافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات خانه نیز وجود داشت، با این حال همراه خود این شرایط توانستند خشمگین بمانند.

القیصری کسب اطلاعات در مورد خاص ترین خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات این خلبان ذکر شد: تعدادی از سطح عطف در روایت فیلم داریم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها سطح عطف مواجهه همراه خود سامورایی شناخته شده به عنوان رئیس است. هوش نظامی عراق است. {در این} دیدار خلبان ایرانی آقای صلواتی هیچ انتظاری اجتناب کرده اند او نداشت شناخته شده عجیب و غریب نداره. استراتژی های عملیاتی در حمله را فهرست کنید کلبهسطح عطف عکس {در این} رمان. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عوامل عطف فیلم، اتفاقاتی است کدام ممکن است در دوران اسارت برای آقای صلواتی رخ داد. وقتی عکس فرزندش را همراه خود پیام بدست آمده می تدریجی، وقتی به عکس فرزندش مورد توجه قرار گرفت می تدریجی، منصفانه افسر عراقی به او نزدیک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس را خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا می تدریجی. این {چه کسی} است؟ چه چیزی اینقدر زیباست؟ صلواتی می گوید مرد من می خواهم است. افسر بعثی او به طور خودکار چشمان مرد عکس را خروجی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر پاره شده را به او برمی گرداند. {در این} صورت از نزدیک ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی تبدیل می شود، با این حال هیچ چیزی حاصل نمی شود.

وی شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سال ها اسارت برای مقابله با برمی گردد به همان اندازه همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فرزندش اقامت جدیدی را تحریک کردن تدریجی، با این حال یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند آن روز کدام ممکن است مشغول تماشای تلویزیون بودند، همسرش سرش را روی شانه او می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راه می گذرد. شرق مرکز می میرد روایت این اتفاق یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عوامل عطف این فیلم است. این چیزها فوق العاده مورد ملاحظه بینندگان این فیلم قرار گرفت.

کارگردان مستند «فینال بازدید» کسب اطلاعات در مورد جالب ترین او کسب اطلاعات در مورد تخصص مونتاژ این مستند ذکر شد: آشنایی همراه خود این شخصیت ها برای من می خواهم درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از بود. آشنایی همراه خود این بزرگان باعث خوشحال از بود با این حال من می خواهم ناراحت هستم در ملت ما با اشاره به آن بزرگانی صحبت می کنیم کدام ممکن است نسبت به گروه های در کنترل جدا هستند. روزی کدام ممکن است ما این فیلم را ساختیم، علاوه بر این انواع محدودی اجتناب کرده اند دوستان نیروی اثیری، ساده منصفانه سری گروه مرتبط نبود. ملاحظه آنها به این موضوع اهمیت نمی دادند، با این حال طوری رفتار می کردند کدام ممکن است انگار برایشان صرف نظر از. آقای صلواتی وقتی این فیلم را دید بافت کرد به سال های حفاظت مقدس برگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا شده است. این هست روح خلبانان عکس در زمان مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسارت وجود دارند.