خشم هندی ها از دستگیری روزنامه نگار منتقد مسلمان
برخی از رسانه های هندی دستگیری را به خبرنگاری مرتبط می دانند که از سخنگوی حزب حاکم به دلیل اظهار نظر در هند و سایر کشورهای اسلامی انتقاد کرده است.