خبر/ پاسخ وزارت بهداشت در تهران


مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت:

محمدمهدی گویا، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتلا به آبله مرغان در کشور گزارش نشده است.

وی گفت: گزارش جاسوسی سایبری در مورد بیمار مشکوک به آبله اشتباه است و در صورت شناسایی این بیماری اولین مرکزی است که به وزارت بهداشت اطلاع می دهد.

به گفته مدیرکل مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، آبله میمون فقط در آزمایشگاه ها یافت می شود.

امروز یک مورد پزشکی به نقل از صفحه اینستاگرام یک پزشک در رسانه ها منتشر شد.