خبر خوب – هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. اما شما نمی توانید قرص های ضد بارداری را بدون نسخه بخرید.


سالم خبر: سجاد اسماعیلی، مشاور امور رسانه ای سازمان غذا و دارو درباره قوانین توزیع داروهای ضد بارداری در داروخانه ها گفت: اگرچه فروش داروهای ضد بارداری ممنوع است، اما داروخانه ها نباید این دارو را آزادانه به مردم بدهند. نسخه پزشک.

با وجود تکذیب اینکه ظاهراً داروخانه ها بازرسی شده اند، تیم های بازرسی وزارت غذا.

مانند گذشته داروخانه های پزشکی موسسات پزشکی از گران فروشی داروخانه ها جلوگیری می کنند. بازرسی را با حضور مسئول فنی در داروخانه و اجرای مقررات و قوانین انجام می دهند. همچنین پس از اجرای طرح دروار (اصلاح سیاست های تبادل دارو)، نظارت مناسب بر اجرای این طرح برای جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران.

روال تشدید شده و این ممیزی ها شامل مسائل حقوقی مربوط به قیمت گذاری و توزیع انواع داروها می شود. اجرای ضوابط و بخشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام مدیرکل دارو و داروی سازمان غذا و دارو، بر اساس بند ۵۱ قانون جمعیت و جوانان، وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه های کشور باید با نسخه پزشک ارائه شود. .