خبرگزاری مهر: ۳۱۲۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید-۱۹ در ملت تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ فرد مبتلا تولید دیگری جان باختند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه درست در این لحظه ۲۱ فروردین ۱۴۴۰۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم معیارهای تشخیصی بسته شدن، ۳۱۲۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۳۳ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۸ نفر رسید.

در ۲۴ ساعت قبلی ۳۴ فرد مبتلا کووید-۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند ترکیبی انواع قربانیان این بیماری به ۱۴۰۶۵۰ نفر رسید.

شکاف ۶۹۲۶۲۹ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۴۸۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

شکاف ۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۵ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۴ شهر همراه خود رنگ صورتی، ۶۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۱ شهر به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ شهر به رنگ آبی هستند.