خبرگزاری مهر: رهبران بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیازمند افزایش فشار مالی بر روسیه شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز به نقل اجتناب کرده اند سخنگوی محل کار نخست وزیری انگلیس کدام ممکن است نامش داونینگ St نخست وزیر بوریس جانسون در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی گفتن کرد:لودیمیر زلنسکیرئیس جمهور اوکراین تلفنی صحبت کرد.

گزارش شده است کدام ممکن است جانسون {در این} تصمیم تلفنی به نیروهای مسلح اوکراین برای عقب زدن نظامی روسیه در برخی مناطق تبریک مشاوره است.

در همین راستا لندن گفتن کرد: بوریس جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی آنها در کنوانسیون هفته قبلی کمک نیروی دریایی متشکل اجتناب کرده اند ۳۵ ملت کسب اطلاعات در مورد پیشرفت بحث کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لندن اختصاص داده شده شد کدام ممکن است به افزایش حمایت دفاعی شخصی شکسته نشده دهد.

رئیس‌جمهور اوکراین علاوه بر این {در این} ذکر شد‌وگو کسب اطلاعات در مورد وضعیت مذاکرات صلح همراه خود بوریس جانسون ذکر شد‌وگو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افزایش مشارکت بریتانیا در امتحان شده‌های دیپلماتیک استقبال کرد.

رهبران سیاسی ۲ ملت علاوه بر این بر اهمیت شکسته نشده تحریم ها برای افزایش فشار مالی بر ماشین جنگی روسیه هماهنگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است مذاکرات را در روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند اوج بگیرند.