خبرگزاری مهر – انواع مسافران اقامتی آذربایجان شرقی ۳۰ نسبت افزایش کشف شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده در اظهار داشت وگویی تصدیق شد: معمول اشغال عالی خانوار در اقامتگاه های استان ۶۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهر تبریز ۹۰ نسبت است.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به بازدید ۹۳۰ هزار نفر اجتناب کرده اند اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در مدت مذکور، اظهار داشت: انواع مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران بازدیدکننده اجتناب کرده اند موزه ها، مجموعه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری این استان نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳ برابر شده است. .

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: در بین موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تاریخی، بیشترین بازدید کلیسای عرف است. استپانوس همراه خود ۱۸ هزار بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه آذربایجان همراه خود ۱۱ هزار بازدید به سند رسید.

حمزه زاده افزود: روستای کندوان همراه خود ۳۰ هزار مسافر بیشترین انواع مسافر را به شخصی اختصاص داده است.