خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر جاسم، ممکن است ترجیح می دهم معلم باسابقه خوزستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سابق فوتبال کدام ممکن است چندین دهه به بازی این استان خدمت کرده است عصر در این زمان {در خانه} فانی دار فانی را وداع اظهار داشت.

ممکن است ترجیح می دهماو بازیکنی شناسایی شده است در فوتبال ایران بود. مردی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب در گروه شاهین اهواز ورزشی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس معلم شاهین اهواز شد.

ستاره هایی مثل صفر ایران پاک ایرج سلیمانی به گروه سراسری حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه جوانان خوزستان قهرمان جام در سراسر جهان شد.

شادروان ممکن است ترجیح می دهماو پس اجتناب کرده اند انقلاب هدایت گروه مختار اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس گروه مختار خوزستان را در اولین فاصله لیگ کشوری قدس بر عهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند گیمرها سطح منصفانه را به فوتبال ایران راه اندازی شد کرد.

ممکن است ترجیح می دهم وی علاوه بر این شاهین اهواز هدایت گروه های باشگاهی متعددی اجتناب کرده اند جمله صنعت آب اهواز، شهرداری خرمشهر، نفت اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نفت آبادان را در کارنامه تمرینی شخصی برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اخلاق در بازی استان شناخته می شد.

او علاوه بر این شناخته شده به عنوان معلم گروه سراسری ناشنوایان ایران ورزش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این گروه قهرمان آسیا شد.

شادروان ممکن است ترجیح می دهم در سال‌های بعد، در جاری بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری قلبی شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در ۱۱ آوریل ۱۴۰۱ درگذشت.