خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} سپاه پاسداران، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود همراهی دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمان (چهارشنبه) ) اجتناب کرده اند جزیره پوموسی. واحدهای آن اجتناب کرده اند جزیره بازدید کردند.

تجزیه و تحلیل میزان آمادگی رزمی یگان های مستقر در جزیره پوموسی، استحکامات، از دستگاه پدافندی، حضور میدانی در سنگرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود سربازان دردل اجتناب کرده اند این سیستم های فرمانده کل قوا بود. سپاه پاسداران برای بازدید. الجزیره.

سرلشکر سلامی {در این} بازدید همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند وضعیت جذاب آمادگی رزم یگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مستقر در جزایر راهبردی نازعات، بر بخشی اجتناب کرده اند حفاظت قاطع، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشکن به سمت تهدیدات بالقوه تاکید کرد. در جزایر سه گانه مخصوصا جزیره پوموسی قرار دارد ما همین جا هستیم به همان اندازه تخلیه نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه نباشیم به همان اندازه روح بلند حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور وطن پرستانه، نشاط غیر سکولار، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن بلند مدت ای روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند را ببینیم. رژیم اسلامی تصمیم گرفت تر در هدف گام دوم انقلاب حرکت کنیم.

وی همراه خود تاکید بر توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمی نیروی دریایی سپاه، تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه بویژه در سال های جدیدترین در زمینه پهپاد، موشک، شناور، جنگل، هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردریایی به توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای a فوق العاده ای بازو یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند است. اجتناب کرده اند امتحان کردن این همه سطوح دفاعی هستند، در زمان مداخله پاسخ فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد آرم می دهند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود ابراز ادعا کردن اجتناب کرده اند آمادگی روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار نیروهای مستقر در جزایر ذکر شد: آنچه {در این} بازدید تبصره شد روحیه فوق العاده محکم، بانشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده جذاب بود. درجه جنگنده ها، آمادگی از دستگاه در بالا است.» امیدواریم همراه خود گام‌های بلند نیروی دریایی سپاه به جهش‌های فوق‌العاده در استاندارد از دستگاه، تسلیحات، ارتقاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای وضعیت فن‌آوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیک‌های رزمی بازو یابیم. همراه خود افزایش اندک این انرژی در درجه دفاعی محکم، ضمانت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب، این روش تعالی همراه خود همت دلیرمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیرمردان ما در حیاط اقیانوس شکسته نشده خواهد کشف شد.

سرلشکر سلامی ذکر شد: این امتحان شده، اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ظریف کدام ممکن است الحمدلله در کنار همراه خود تدبیر، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از واقعی بود، شرایط صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مساعدی را برای ما در مناطق دریایی تحمیل کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: هر بار کدام ممکن است اجتناب کرده اند موقعیت یابی‌های دریایی بازدید می‌کنیم همراه خود عالی سری جلوه‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط امکانات، امکانات به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پهپادها، زیردریایی‌ها، ناوها، موشک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان‌های مبارزه الکترونیک مواجه می‌شویم. نگهبانان خاطرنشان کردند. مولفه های عکس اجتناب کرده اند امکانات دریایی سپاه پاسداران ایران را می یابیم.

سرلشکر سلامی همراه خود ردیابی به وضعیت امنیتی خلیج عربی، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تحرکات حضور رژیم صهیونیستی {در این} قلمرو ذکر شد: متأسفانه برخی رژیم ها در کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارند. روابط سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی همراه خود رژیم صهیونیستی برقرار کرده اند. آنها گفتن کردند کدام ممکن است این موضوع تهدیدی انتقادی برای ایمنی قلمرو به طور قابل توجهی این رژیم‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما صریحاً گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار می‌دهیم کدام ممکن است شکسته نشده این روابط انصافاً غیرقابل قبول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدانند کدام ممکن است حضور شرور صهیونیستی در هر سطح ناامنی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران ایران تاکید کرد: حضور صهیونیست ها {در این} مناطق غیرقابل قبول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است این رژیم ها در پوشش سیاسی شخصی {تجدید نظر} کنند.