خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد، pureng وی عصر سه شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه تصدیق شد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۵۴ فرد مبتلا جدید کرون در بیمارستان های استانداری بستری شدند. خوشبختانه {در این} مدت هیچ بیماری فوت نکرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی ذکر شد: در جاری حاضر ۱۸۹ فرد مبتلا خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی بر لزوم تزریق دوز ادای احترام به واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت اطلاعات بهداشتی مهم تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است. به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است باقی مانده است واکسن کرونا را اکتسابی نکرده‌اند هر دو نوبت سوم آن‌ها حدس و گمان به اقدامات عاجل انجام دهند.

pureng وی ذکر شد: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر علائم مرتفع است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در نهایت ذکر شد: {افرادی که} این علائم را دارند باید قرنطینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را انتقادی بگیرند.