خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمنصفانه جلیلیان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: استاندارد هوا بر ایده دانش به کف دست آمده اجتناب کرده اند ایستگاه های پایش استاندارد هوا در ایستگاه قصرشیرین مضر است. srbl برو ناسالم است.

وی افزود: عدد دوم ای ایستگاه قصرشیرین ۵۰۰ است کدام ممکن است آرم دهنده وخیم بودن وضعیت خروج افراد اجتناب کرده اند منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه است. srbl برو ۱۷۶ است.

رئیس جو زیست استان کرمانشاه اظهار داشت: در شهرستان پیشنهاد تبدیل می شود srbl برو بر ایده شاخص بلافاصله ۱۷۶ برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری قلبی هر دو ریوی، اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان باید اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده هر دو از حداکثر در بیرون خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشخاص حقیقی باید ورزش های تمدید شده هر دو از حداکثر در بیرون را کاهش دهند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: انواع شاخص های دوم ای استاندارد هوا در سایر ایستگاه های استان کرمانشاه رکورددار است.