«حیاط پشتی آلبالو» به روایت حسن معجونی / تماشای آثار هنری هما الرصطح – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سفر نوروزی جایگزین مناسبی برای کنجکاوی مندان به تئاتر {است تا} به تماشای حاضر هایی روی صحنه بنشینند کدام ممکن است معمولا اجراهایشان اجتناب کرده اند هفتم فروردین تحریک کردن تبدیل می شود با این حال طی ۲ سال قبلی {به دلیل} تعطیلی سالن های حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های هنری در ایام نوروز. سفر برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری عروق کرونر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن {در خانه} ماندن اصولاً افراد اصولاً اجتناب کرده اند کنجکاوی مندان به هنرهای نمایشی به تماشای فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر رفتار می کنند. در واقع امسال همراه خود مدیریت بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای شدن اوضاع اجتناب کرده اند نیمه دوم سفر نوروزی، حاضر های مختلفی در سالن های حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجرای سال در گذشته یکپارچه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان تهرانی هر دو مهمانان نوروزی. افرادی که به پایتخت می آیند می توانند این آثار را تماشا کنند. حضور تماشای فیلم های تئاتری عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید برای {افرادی که} اجتناب کرده اند تماشای حاضر غافل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند آرشیو شخصی را پایان دادن کنند هر دو ساکن تهران نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند}. حاضر هایی کدام ممکن است در وسط تئاتر ملت به حاضر در موجود است را تماشا کنید.. در اطراف اجتناب کرده اند لطف نخواهد بود.

در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با سال های قبلی در گزارش های به صورت جداگانه ای به راه اندازی شد فیلم های سالن هایی می پردازیم کدام ممکن است در زمان اجرای کلی مورد ملاحظه قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فیلم های تئاتری آنها پس اجتناب کرده اند اکران همچنان پرطرفدار است. اجتناب کرده اند این رو تماشای فیلم تئاتر «حیاط پشتی آلبالو» به کارگردانی محمد حسن المگونی را به کنجکاوی مندان به هنرهای نمایشی پیشنهاد می کنیم.

«حیاط پشتی آلبالو» یکی اجتناب کرده اند آثار معروف آنتون چخوف به کارگردانی حسن معجونی در فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت ۹۲ در سالن است. نظیر زاده کرمانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه سر خورد.

این داستان مادام را نماد می دهد رانوسکایا او می گوید کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۵ سال دوری اجتناب کرده اند خانه، برای مقابله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی پدرش برگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شده است است کدام ممکن است حیاط پشتی گیلاس آنها {به دلیل} بدهی های بانکی، در واقع برای مدت زمان بسیار طولانی، به فروش عمومی گذاشته تبدیل می شود. رانوسکایا خانوار برای نجات شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جلوگیری اجتناب کرده اند کالا هیچ کاری نکردند حیاط پشتی آنها نمی کنند. در طولانی مدت، حیاط پشتی به کشاورز ثروتمندی به تماس گرفتن لوپاخین فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار مجبور به آن است شدند حیاط پشتی انصراف کردن. هنگام خروج حیاط پشتی صدای خرد کردن چوب تبر شنیده تبدیل می شود…

در بازار در “حیاط پشتی آلبالو” حیاط پشتی همراه خود قبلی خداحافظی می تدریجی؛ قبلی ای کدام ممکن است پسرفت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعجبی لمس کردن برخورد بر چوب تبری است کدام ممکن است از اشراف زاده ها عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به فروپاشی طبقه فئودال را زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد خاص جدید را بشارت می دهد.

نمایشنامه “حیاط پشتی آلبالو” فینال تأثیر آنتون چخوف است کدام ممکن است در سال ۱۹۰۳ نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۰۴ برای اولین بار در تئاتر هنری مسکو کارگردانی شده است. استانیسلاوسکی روی صحنه سر خورد. چخوف این تأثیر را نمایشنامه ای کمدی دانست کدام ممکن است در آن اجزا فارسی موجود است. استانیسلاوسکی او این حاضر را شناخته شده به عنوان عالی تراژدی تفریحی کرد.

به همان اندازه به همین الان تنظیمات زیادی {در این} حاضر {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانان ایرانی کنجکاوی زیادی به کارگردانی این نمایشنامه توسط آنتوان چخوف دارند، شناخته شده به عنوان مثال به نقل اجتناب کرده اند RB آوانسیان کدام ممکن است غیر از کار اکبر، تئاترشهر را افتتاح کرده بود زنجبیل شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است آتیلا پیسانی این حاضر را اجرا کرده است.

در حاضر «حیاط پشتی آلبالو» مختلط اجتناب کرده اند بازیگرانی چون هما روستا، لیلی رشیدی، کاظم. توریستمهدی قوشکی رضا درمانی هوتن شکیبا، آفرید غفاریان، اشکان جنابی، سعید جنجیسیان، سارا افشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داریوش سودآور به ترسیم نقشه شدند. آنچه {در این} اجرا شادی ها انگیز است، حضور سوار فقید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای ایران، هما روستا در عملکرد بانو است. رانوسکایا یکی اجتناب کرده اند بروزترین tp-date تفریحی های این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سرشناس است.

کنجکاوی مندان به تماشای فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر می توانند این محصولات را به صورت تحت وب خریداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در VO Diha را انتخاب کنید و انتخاب کنید Platform تماشا کنند. سلام تماشای فیلم های مختلف.