حقایق عجیب و جالب درباره سیاهچاله ها که نمی دانستید (+ عکس)
اگر گروهی از فضانوردان سقوط دوست فضانورد خود را در یک سیاهچاله در سفینه فضایی خود تماشا کنند. آنها هرگز آن را عبور از افق رویداد نمی بینند. نور می تواند از افق رویداد فرار کند، بنابراین برای دیدن آن نقطه زمان زیادی طول می کشد.