حقایق انجماد جنین | سقط جنین چیست؟ چگونه انجامش بدهیم؟


نکات مهم قبل از انتقال

زمان انتقال بیمار برای آمادگی برای انتقال جنین حداقل دو ماه پس از تخمک گذاری در روز اول قاعدگی می باشد.

در این زمان بیمار تحت فیبریلاسیون دهلیزی قرار گرفت. هنگامی که رحم و آندومتر در شرایط خوبی قرار دارند، با ترکیبات استروژنیک درمان می شوند تا رحم برای پذیرش جنین آماده شود.

در سیزدهم یا چهاردهمین سیکل قاعدگی، بیمار بسته به نوع رحم و آندومتر، بسته به نوع جنین منجمد، بسته به نوع جنین، به مدت ۳ تا ۵ روز با ترکیبات استروژن و پروژسترون تحت درمان قرار می گیرد. ) و زمان انتقال جنین را تعیین می کند.