حضور مدیرکل سمت خراسان رضوی در غرفه پتروشیمی اروند.


سمت رضوی، مدیرکل چهاردهمین پلاستیک استان خراسان در مشهد مقدس. ضمن حضور در غرفه شرکت پتروشیمی اروند در نمایشگاه تخصصی صنعت داروسازی و رزین، از حمایت پتروشیمی اروند در حمایت از شرکت های داخلی قدردانی کردیم.

حضور مدیرکل سمت خراسان رضوی در غرفه پتروشیمی اروند.

دیدارنیوز_خوزستان| به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند، در این جلسه که در غرفه شماره B26 پتروشیمی اروند برگزار شد، نایب رئیس جلسه و رئیس کمیته ساخت داخلی این شرکت در اولویت کاری پتروشیمی اروند قرار گرفتند. شرکتی که قطعات یا محصولاتی را ارائه می دهد برای شرکت های محلی است. دده: نه تنها قطعات تولید داخل را تامین می کنیم، بلکه با تفاهم ها و قراردادهایی که داریم، حتی ساخت تجهیزات تخصصی خود را به دانش بنیان واگذار می کنیم. شرکت ها و ما در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک شرکت کاملا ایرانی هستیم.

خسروی افزود: در استان خراسان رضوی نیز شرکت های دانش بنیان قوی داریم که سعی کرده ایم از اکثر توانمندی های موجود برای قطع کامل وابستگی به شرکت های خارجی استفاده کنیم.

در ادامه این نشست؛ امیررضا رجبی مدیرکل صنعت و تجارت استان خراسان رضوی ضمن تشریح وضعیت شرکت های این استان، حمایت پتروشیمی اروند از صنعت استان خراسان رضوی را ارزشمند خواند و خواستار همکاری بیشتر شرکت های این استان شد. و پتروشیمی اروند.