حسن روحانی: هدف ترامپ سرنگونی دولت است و چه کسی از درون به ترامپ چراغ سبز نشان داد؟


ما ۶۰ میلیون واکسن از روسیه خریدیم. اما چند میلیون آمپول دیگر به ما نمی دهند.

وی در پایان گزارش مختصری از تلاش دولت دوازدهم برای تهیه واکسن کرونا ارائه کرد. تصمیم داریم برای خرید ۲۰۰ میلیون واکسن خارجی قرارداد ببندیم. خیلی ها می گویند که واکسن را در داخل تولید می کنیم و به زودی ۵۰ میلیون دوز تولید می شود و خیلی ها هم مخالف هستند. آنها هنوز هم مردم را تشویق به خرید از قبل می کنند. ما ۶۰ میلیون واکسن از روسیه خریدیم. اما چند میلیون آمپول دیگر به ما نمی دهند.

ما ۵۰ میلیون واکسن از تولیدکنندگان داخلی خریداری کردیم که در زمان ما نتوانستند چند میلیون واکسن دیگر تولید کنند. چین هندوستان واکسن ها از اروپا و کوواکس خریداری شد. علاوه بر واکسن داخلی، حداقل ۱۱۰ میلیون واحد واکسن خریداری شد و شرایط به وجود آمد. و بدون برنامه اصلاح سلامت، احتمالاً درگیر کرونا خواهیم بود.