حرکت جوانمردانه تیموری در نماهنگ جام جهانی ۲۰۲۲+حرکت جوانمردانه تیموری در نماهنگ جام جهانی ۲۰۲۲+