جهانبخش بهتر از شرکت کننده دیدار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان است


کاپیتان گروه سراسری کشورمان همراه خود زدن گل دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مکان های فراوان سودآور شد در دیدار مقابل لبنان عنوان بهتر از شرکت کننده این گروه را اجتناب کرده اند آن شخصی تنبل.

جهانبخش بهترین بازیکن دیدار ایران و لبنان است

MeetNews ارائه دهندگان ورزشی: گروه ایران در فینال دیدار شخصی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در امروز (سه شنبه ۹ فروردین) به مصاف لبنان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

پس اجتناب کرده اند این دیدار علیرضا جهانبخش شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده پایین انواع شد. کاپیتان گروه سراسری ایران در دقیقه ۷۲ سودآور شد گل دوم شاگردان اسکوچیچ را به ثمر برساند.