جنگ دستمزدی در بازار قیمت خودرو با تبلیغات اینترنتی.


بازار آزاد خودرو، خرید خودرو از کارخانه را غیرممکن می کند. به دلایل مختلف از جمله اختلاف قیمت کارخانه و وزارت خصوصی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. در بسترهای اینترنتی.