جمهوری اسلامی ایران نظرات خود را در خصوص خلاصه مذاکرات به مجری طرح ارائه می کند.پس از دریافت پاسخ از سوی ایالات متحده، کنعانی گفت: تیم کارشناسان جمهوری اسلامی آن را به دقت بررسی کرده و پاسخ‌های ایران را جمع‌آوری کرده و امشب به مذاکره‌کننده ارائه کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پاسخ ایران پس از مراحل مختلف ارزیابی آماده شد.

کنعانی خاطرنشان کرد: متن ارسالی ایران رویکردی مثبت برای تکمیل مذاکرات بود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت همتایان وی در وزارت امور خارجه در حال بررسی متن پیشنهادی و تهیه پاسخ با دقت و سرعت هستند.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ایران تمایل و جدیت خود را برای دستیابی به یک توافق قوی و پایدار نشان داده است.

۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید @IrnaEnglish