تیم ملی O-Sports ایران قهرمان جام جهانی روسیه شد.


تیم قهرمان O-Sport ایران در روسیه

دیدارنیوز – سرویس ورزشیبه گزارش روابط عمومی انجمن O-Sports، تیم ملی O-Sports با سرمربیگری محمدقاسم منوچهری با کسب ۱۳ مدال رنگارنگ دوم شد. در اینجا سیزدهمین مسابقات جهانی O-Sports زنان و مردان (بخش ورزش های رزمی) برگزار می شود.

اسامی مدال آوران (بزرگسالان و آقایان)

نام: مهدی کرمی
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۸۶
فرم: Oxyan
جایزه: مدال طلا

نام: مهدی رجایی فرد
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۷۲.۵
فرم: Oxyan
جایزه: مدال نقره

نام: محمد مولایی
رده سنی: بزرگسالان
وزن ۵۶ کیلوگرم
فرم: Oxyan
جایزه: مدال نقره

نام: مهدی رجایی فرد
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۷۲.۵
سبک: آکسایا
جایزه: مدال نقره

نام: ماهایار مصطفی زاده
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۸۶
سبک: آکسایا
جایزه: مدال نقره

نام: امین چوردبین
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۷۲.۵
فرم: Oxyan
مقام: کسب مدال برنز

نام: مهدی محبی
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۶۸
سبک: آکسایا
مقام: کسب مدال برنز

اسامی برندگان جوایز (زنان بزرگسال)
نام: مریم بهمنی
وزن: ۵۶
رده سنی: بزرگسالان
فرم: Oxyan
جایزه: مدال طلا

نام: ایدامرودی
رده سنی: بزرگسالان
وزن: ۶۴ کیلوگرم
سبک: آکسایا
مقام کسب شده: مدال نقره.