تولید خودروهای تجاری در انتظار صدور گواهی انحلال است.


مدیرعامل شرکت بهمن دیزل گفت: تولید خودروهای تجاری به دلیل این موضوع متوقف شده و بیش از هزار دستگاه خودرو تجاری در کارخانه نگهداری شده است.

به گزارش پرشین خودرو، حسین خضری با اعلام این خبر گفت: با وجود اخباری مبنی بر کاهش عوارض گمرکی، گواهی ابطال خودروهای وارداتی همانند خودروهای تجاری تولید داخل ۱.۵ درصد است. تغییری در نرخ تعرفه ایجاد نشد زیرا منطقی نبود.

مدیرعامل بهمن دیزل گفت: اگر می خواهید در راستای سیاست های نظام برای حمایت از تولید گام بردارید، کاهش عوارض گمرکی یا دادن امتیاز برای واردات بی دلیل نیست.

وی با بیان اینکه ابطال گواهینامه خودروهای سواری در داخل کشور زیاد است، اضافه کرد: قانون هوای پاک و قانون مقررات خودرو، صدور گواهی ابطال را برای صنعت خودروسازی الزامی کرده است. متاسفانه، تعداد آنها بسیار کم است زیرا هیچ گواهی اسقاط برای خودروهای تجاری در کشور وجود ندارد.

خضری افزود: اکنون خودروهای تجاری شماره گذاری شده اند و به همین دلیل اغلب خودروسازان تجاری به دلیل نداشتن گواهی قطع، دائماً با مشکل شماره گذاری مواجه هستند و قادر به صدور گواهی انصراف نیستند. از یک سو مردم گلایه دارند و از سوی دیگر خودروساز مجبور به نگهداری خودروها و پرداخت هزینه های هنگفت بابت خسارت تاخیر است.

چرا قانون ۱.۵ درصدی مصوب در لایحه فوریت های مجلس به دلیل عدم هماهنگی مناسب بین دستگاه های اجرایی دولت قابل اجرا نیست؟ معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت با شماره گذاری خودروهای تجاری ظرف مدت ۶ ماه و صدور گواهی انصراف در این مدت موافقت کردند، پس چرا اجرایی نمی شود؟