تولید برتر، پدید آورنده کنشگری اجتماعی است.


محسن زنجان به نقل از خبرگزاری فارس. افشارچی استاندار زنجان در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی امام حسین (ع) گفت: مشکلات کنونی ناشی از مسافت است و به عبارتی دنیای واقعی به دنیای مجازی تبدیل شده است. خودشان روایت می کنند و در نهایت یک جنبش اجتماعی ایجاد می کنند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: ۲۷ دستگاه اطلاعاتی خارجی در حوادث اخیر فعال هستند و تقویت دنیای واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید به این نکته توجه کنیم که مردم در فضای مجازی با هم دشمن شده اند.

وی با اشاره به نقش کتابخانه ها در امور فرهنگی گفت: از آنجا که کتابخانه ها جزء مهمی از فعالیت های فرهنگی در توسعه جامعه هستند، باید به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها توجه ویژه شود.

افشارچی وی بر تقویت کتابخانه ها مانند سایر حوزه های فرهنگی تاکید کرد: کتابخانه ها را نباید سنتی دید، بلکه باید متفاوت باشد و در این راستا با استفاده از ظرفیت شهرداری ها در جهت تحقق اهداف کتابخانه ها باشیم.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: راه اندازی کتابخانه ها برای تأثیرگذاری بر وجود مردم و ایجاد ثروت است. کتابخانه ها در خانه های محله; بحث متقابل؛ باید آن را خانه ای دانست که به معنای با هم بودن و تفاهم است.

انتهای نامه/۷۳۰۰۵
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.