تهیه ۸ محصول در قالب پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خانوار ایران خودرو + عمیق


گروه اقتصادی ایران خودرو هشت محصول شخصی را در قالب پیش کالا منصفانه ساله در ۲ بخش پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جوان حاضر می تنبل.

به گزارش پرشین خودرو، {در این} ۲ دسته، محصولات تارا دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار، ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، راناپلاس، سورن پلاس، دناپلاس توربوشارژ همراه خود گیربکس شش سرعته، دنا پلاس خودکار توربوشارژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۷ خودکار ۲ رنگ همراه خود کمتر از عرضه می باشد. زمان.. سالانه حاضر تبدیل می شود.
مشتریان بسته شدن روز شنبه ۲۷ فروردین ماه همراه خود حضور نمایندگان نهادهای نظارتی به قید قرعه خاص می شوند. مراسم قرعه کشی به صورت خشمگین اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب ایران خودرو به نشانی ikco.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه این نمایندگی در آپارات به نشانی ikco_ir چاپ شده تبدیل می شود.
نامزدها می توانند اجتناب کرده اند فردا سه شنبه ۲۳ فروردین ماه به مدت سه روز همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی کالا اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به سند شناسایی اولین اقدام کنند.