تهران/ عامل تجاوز جنسی به یک زن دستگیر شد
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: بررسی سوابق دستگیرشدگان نشان داد که این افراد دارای سوابق کیفری زیادی بوده و بارها به دلیل ارتکاب جرایم مشابه دستگیر شده اند. این افراد در بسیاری از نقاط شهر اقدام به غارت و سرقت گوشی تلفن همراه کردند.