تقویت همکاری دستگاه های مسئول در برخورد با هرندی


در جلسه کمیته توسعه ارتش شهید اسداللهی و منطقه ۱۲ مورد تاکید قرار گرفت.

تقویت همکاری دستگاه های مسئول در برخورد با هرندی

دیدارنیوز: شهردار منطقه ۱۲ از افزایش همکاری شهید هرندی در اردوگاه شهید اسداللهی با دستگاه های مسئول حفاظت از این منطقه تخریب شده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کمیته عمران منطقه ۱۲ دیروز ۲۰ ژوئن روز سه شنبه دوازدهمین جلسه با شهید اسداللهی کمیته عمران منطقه با حضور امیر یزدی شهردار منطقه و جمعی از شهرداران و شهرداران چهار منطقه برگزار شد. به نمایندگی از قرارگاه شهید اسداللهی در ساختمان عمران منطقه چهار برگزار شد.

در این دیدار که به منظور ارتقای همکاری بین ۱۲ شهرستان منطقه شهید هرندی و قرارگاه آبیاری شهید اسداللهی برگزار شد، یزدی بر لزوم تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به وضعیت بخش‌های آسیب‌دیده تاکید کرد. مدیریت صحیح شهری شاهد تغییر چشمگیر کیفیت زندگی در محله های فقیر خواهد بود.

با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهتر به مردم برای هم زبانی در بین دستگاه های مسئول، امیدواریم اتفاقات خوبی که در هرندی در حال رخ دادن است الگوی خوبی برای سایرین باشد تا بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند. به مردم اینها مناطق گمشده کشور هستند.»

شهردار تهران هشدار داد: هرندی با ۳۰ مسجد و ۵۰ حسینیه مذهبی ترین محله تهران است. مردم این منطقه تلاش کردند انقلاب کنند. همچنین حضور شهید بلم کمهرندی در منطقه را مشخص می کند و در این شرایط است که باید برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مراقبت شود.

در این جلسه مسائل مربوط به منطقه هرندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اثرات اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان در این منطقه بررسی شد. شرکت کنندگان در جلسه به بازدید میدانی از جوامع ادامه دادند.

اردوگاه شهید اسداللهی رونق اقتصادی؛ کاهش مخاطرات اجتماعی و افزایش تعداد ارائه دهندگان خدمات در منطقه شهید هرندی. ما با سازمان توسعه و سازمان های دولتی برای اجرای چهار نوع رونق اقتصادی کار می کنیم.