تفاهم نامه همکاری بین ماموت خودرو و مرکز گردشگری و حمل و نقل موتوری منعقد شد.


شرکت ماموت خودرو و مرکز گردشگری و صنعت خودرو همکاری با امضای تفاهم نامه در زمینه گردشگری و غیره آغاز شد.

به گزارش پرشین خودرو؛ تاریخ این یادداشت ۳۰ نوامبر بود. ۱۴۰۱ با حضور محمدحسین صوفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز جهانگردی و اتومبیلرانی و سپندارمز بیلورچی مدیرعامل ماموت امضا شد. ایجاد ارتباط تعاونی با بابک وطن خواه مدیرعامل شرکت ماکسات موتور یکی از زیر مجموعه های شرکت خودرو و ماموت خودرو؛ برای به اشتراک گذاشتن تلاش های طرفین برای حمایت و توسعه امضا شد.

برگزاری مسابقات مختلف اتومبیلرانی و گردهمایی های خانوادگی؛ تاریخی دو چرخ محرک چادر زدن کاروان میزبانی از گردشگران با وسایل نقلیه مختلف؛ برگزاری همایش های خودرو و برگزاری نمایشگاه های دائمی یا موقت. ایجاد مراکز خرید برای لوازم جانبی؛ ارائه خدمات مرتبط با وسایل نقلیه ویژه تاریخی؛ برگزاری دوره ها و رویدادهای آموزشی؛ همکاری در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی؛ حضور در زمینه حراج خودروهای خاص و تاریخی و ارائه خدمات نجات خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. بندهای این تفاهم نامه.

بر اساس تفاهم نامه، مرکز گردشگری و صنعت خودرو؛ مقرر شد کارگروهی با مشارکت شرکت های ماموت خودرو و ماکسات موتور تشکیل شود تا مزایای طرح ها و پیشنهادات مرتبط با این موضوعات همکاری بررسی شود. عملکرد و امکانات طرفین به صورت تخصصی مورد بررسی و بررسی قرار می گیرد.