تعیین ۴۹ فرد مبتلا عروق کرونر در خراسان جنوبی


غلامرضا شریف زاده دبیر ستاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در خراسان جنوبی در این زمان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس اجتناب کرده اند بیرجند گفت: همراه خود ملاحظه به آغاز بازدید در نوروز، دستورالعمل های بهداشتی باید برای افراد این جهان باشد. استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران مطابقت با.

وی تصریح کرد: بر ایده فینال آمار نقشه کرونای استانداری، ۹ شهر استان در حالت زرد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای سرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمیان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

دبیر ستاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا دانشکده خراسان جنوبی ادای احترام به شد: ساعت شب قبلی اجتناب کرده اند ۱۲۸ آزمایش فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولکولی کدام ممکن است در استان تکمیل شد، ۴۹ مورد جدید ابتلا به کرونا تعیین شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف زاده یکپارچه داد: اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان تعیین شده در استان طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ مورد درمورد به شارکیا، ۲۵ مورد بیرجند، ۴ مورد زرکوه، خوب مورد سرایان، سه مورد سربیشا و هشت مورد است. فردوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد قاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد در شهرستان نهبندان کدام ممکن است در شهرستان های درمیان، خوسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبس مورد جدیدی اجتناب کرده اند این بیماری پرونده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در جاری حاضر ۳۲ فرد مبتلا تنفسی در بیمارستان های استانداری بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ فرد مبتلا عروق کرونر سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. مخالف است.

دبیر دانشکده پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در خراسان جنوبی همراه خود خاص اینکه متاسفانه ساعت شب قبلی سه فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در استان جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند، ذکر شد: انواع جان باختگان این بیماری اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری به حداقل یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۵ نفر رسید. در استان

انتهای پیام/۶۹۰۲۷
این را برای صفحه اول هدایت دهید