تعاریف آیفون در سال ۱۴۰۱


بر ایده ساختار گزارش شناسایی سراسری تلفن در کنار ایران در شهریور ماه ۱۳۹۶، تمامی گوشی های تلفن در کنار خارجی باید در وب سراسری تلفن در کنار ایران رجیستر شوند. هر گوشی نیز بر ایده معیارهای خاصی تعرفه مشخصی دارد کدام ممکن است برای گزارش آن باید تیز کردن شود. تعرفه گزارش شناسایی آیفون در سال جدید یعنی ۱۴۰۱ پرس و جو متنوع اجتناب کرده اند مشتریان بود کدام ممکن است در یکپارچه به آن است می پردازیم.

همراه خود وجود انتقادها، به نظر می رسد مانند است «سرمایه گذاری گزارش تلفن در کنار» در ایران موفقیت بزرگی داشته است. پیش اجتناب کرده اند این، تا حد زیادی گوشی‌های در کنار ایران به صورت قاچاق وارد ملت می‌شد به همان اندازه اینکه مقامات همراه خود الزام به گزارش همه تلفن‌های در کنار در موسسه مالی اطلاعاتی، بازار را مختل کرد. هر تجهیزات تلفن در کنار جدیدی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اجرای ساختار گزارش به ملت وارد تبدیل می شود، ملزم به تیز کردن تعرفه خاص به گمرک ایران است. تعرفه رجیستری آیفون بر ایده مانکن های فعلی منحصر به فرد است کدام ممکن است در یکپارچه به آن است می پردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نحوه پرانرژی سازی آن را ارائه می دهیم راه اندازی شد می کنیم. حتی همراه خود دانوتک همراه خود ممکن است باش.

ساختار گزارش تلفن چیست؟

اگر خوب تجهیزات تلفن در کنار بوتلگ وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موسسه مالی اطلاعاتی سراسری گزارش نشده باشد، جامعه های تلفن در کنار تجهیزات را به لیست سیاه شخصی اضافه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است تلفن در کنار {نمی تواند} اجتناب کرده اند جامعه های تلفن در کنار بومی استفاده تنبل. اگر تجهیزات تلفن در کنار اجتناب کرده اند طریق مسافر وارد ملت شود، می توانند به همان اندازه ۳۰ روز اجتناب کرده اند تجهیزات استفاده کنند. همراه خود این جاری، پس اجتناب کرده اند آن نقطه، جامعه تلفن در کنار مسدود خواهد بود.

گزارش آیفون در ایران

متنوع اجتناب کرده اند فروشندگان با بیرون از گرفتن تصویر مناسب در ایران اقدام به واردات بوتلگ آیفون کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها ساده آیفون نبودند. اگر بتوانید آیفون را با بیرون تیز کردن مالیات قاچاق کنید، می توانید هر نوع گوشی هوشمندی را وارد ملت کنید، کاری کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند فروشندگان انجام داده اند. همراه خود وجود ۴۰ میلیون گوشی خوب در ملت می توان کمیت بازار ایران را تصور کرد. در ۱۰ سال قبلی، متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص کنندگان اعلام کردن کرده اند کدام ممکن است مشاور مناسب هستند سیب آنها در ایران هستند، با این حال چون آن است می توانید تصور کنید، همه آنها جامد بودند.

اگر اپل در ایران فروشگاه مناسب هر دو حتی تصویر مناسب داشت، ایرانی ها عصر را در صف های تمدید شده سپری می کردند. با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است اپل اتصال مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مناسب همراه خود ایران ندارد. شایعاتی مبنی بر مذاکره همراه خود چندین تخصیص کننده ایرانی برای ورزش مستقیم دسترس در بازار ایران وجود داشت. با این حال همراه خود تحریم های آمریکا علیه ایران، هیچ نمایندگی آمریکایی {نمی تواند} همراه خود آن ملت همکاری تنبل. این ساده نمایندگی های آمریکایی نیستند، اگر شرکتی خوب شهروند آمریکایی در هیئت مدیره شخصی داشته باشد، یک بار دیگر {نمی تواند} همراه خود ایران خرید و فروش تنبل. متعاقباً برای گرفتن آیفون اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات آن به ملت باید همراه خود قیمت گزارش تعرفه آیفون شناخته شده باشید.

تعرفه گزارش شناسایی آیفون ۱۴۰۱

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است قیمت تاریخچه آیفون کدام ممکن است در زیر برای شما ممکن است حاضر کرده ایم، نرخ دلار روز است کدام ممکن است در جاری حاضر حدود ۲۸ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است {به دلیل} نوسانات بازار قیمت آن تنظیم تنبل.

تعاریف آیفون در سال 1401

آیفون ۱۳ – ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۵,۵۵۵,۵۲۰ تومان

آیفون ۱۳ – ۵۱۲ گیگابایت: تقریباً ۶,۵۸۴,۳۰۰ تومان

آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۶,۶۸۴,۳۲۰ تومان

– آیفون ۱۳ پرو ۵۱۲ گیگابایت: حدود ۷۷۱۶۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۷,۲۰۱,۶۰۰ تومان

– آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایت: تقریباً ۸,۲۲۹,۵۰۰ تومان

– آیفون ۱۳ پرو مکس ۱ ترابایت: حدود ۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ مینی ۶۴ گیگابایت: تقریباً ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸ گیگابایت: تقریباً ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آیفون ۱۲ مینی ۲۵۶ گیگابایت: حدود ۴۰۰۰۰۰۰ تومان

– قابلیت آیفون ۱۲ ۶۴ گیگابایت: حدود ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

– قابلیت آیفون ۱۲ ۱۲۸ گیگابایت: حدود ۴۰۰۰۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

– iPhone 12 Pro 128GB: حدودا ۳۸۰۰۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ پرو همراه خود قابلیت ۲۵۶ گیگابایت: حدود ۴۵۰۰۰۰۰ تومان

آیفون ۱۲ پرو ۵۱۲ گیگابایت: تقریباً ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ پرو مکس، ۱۲۸ گیگابایت: تقریباً ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت: حدود ۶۰۰۰۰۰۰ تومان

آیفون ۱۲ پرو مکس همراه خود قابلیت ۵۱۲ گیگابایت: حدود ۶۸۰۰۰۰۰ تومان

– آیفون SE جدید ۶۴ گیگابایت: حدود ۵۵۰ هزار تومان

– جدید آیفون SE 128 گیگابایت: حدود ۱.۰۳۰.۰۰۰ تومان

iPhone SE 256GB جدید: حدودا ۱.۳۲۰.۰۰۰ تومان

آیفون ۱۱ – ۶۴ گیگابایت: تقریباً ۱.۴۸۸.۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ – ۱۲۸ گیگابایت: حدود ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ – ۲۵۶ گیگابایت: حدود ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ پرو ۶۴ گیگابایت: تقریباً ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ پرو ۵۱۲ گیگابایت: حدود ۲۹۰۰۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴ گیگابایت: تقریباً ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۲,۵۵۵,۰۰۰ تومان

– آیفون ۱۱ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایت: تقریباً ۲۹۰۰۰۰۰ تومان

– آیفون X 64 گیگابایت : تقریباً ۱,۸۵۶,۰۰۰ تومان

iPhone X 256 GB : تقریباً ۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان

– آیفون XR 64 گیگابایت: حدودا ۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان

– آیفون XR 128 گیگابایت : تقریباً ۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان

– آیفون XS 256 گیگابایت: حدودا ۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

iPhone XS Max 256 گیگابایت: تقریباً ۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان

– آیفون XS مکس ۵۱۲ گیگابایت: تقریباً ۲,۸۶۵,۰۰۰ تومان

– آیفون ۸ – ۶۴ گیگابایت: حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آیفون ۸ – ۲۵۶ گیگابایت: تقریباً ۱.۶۱۲.۰۰۰ تومان

– آیفون ۸ پلاس ۶۴ گیگابایت: تقریباً ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

– آیفون ۸ پلاس ۲۵۶ گیگابایت: حدود ۱۷۸۵۰۰۰ تومان

آموزش ضبط آیفون

برای گزارش گوشه های آیفون پس اجتناب کرده اند تیز کردن در گمرک، داده ها ممکن است به موقعیت یابی وابسته کشتی تبدیل می شود.

اکنون کدام ممکن است داده ها ممکن است همراه خود موفقیت به HAMTA کشتی شد، پیامکی همراه خود لینک تیز کردن ۳۰۷۴۰ ریال شناخته شده به عنوان هزینه شرکت ها همتا در گوشی شخصی اکتسابی خواهید کرد. می توانید روی لینک کلیک کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد درگاه تیز کردن شوید هر دو در پلتفرم همتا وارد حساب کاربری شخصی شوید، اجتناب کرده اند آنجا قیمت سرویس را تیز کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد پرانرژی سازی شخصی را اکتسابی کنید.

برای اکتسابی کد پرانرژی سازی اجتناب کرده اند طریق پلتفرم همتا سطوح زیر را دنبال کنید:

 • ابتدا وارد شبکه موقعیت یابی همتا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سمت راست «داده ها گزارش شناسایی مسافر» وارد منو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان کلیک کردن را انواع کنید.
 • {در این} مرحله می توانید داده ها تلفن در کنار شخصی را تبصره کنید. اگر همه عامل مناسب است، “تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن” را انواع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درگاه تیز کردن هدایت می شوید. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است در صورت انواع لینکی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق پیامک برای شما ممکن است کشتی شده است، روی به این صفحه وارد خواهید شد.
 • همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مقوا بانکی ایرانی شخصی، فیلدهای درگاه تیز کردن را پر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تیز کردن» را انواع کنید.
 • در صورت موفقیت آمیز بودن تیز کردن، به شبکه موقعیت یابی HAMTA منتقل می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامی مبنی بر اینکه سفارش ممکن است همراه خود موفقیت {انجام شده} است، روی واحد نمایش بصری ممکن است به نظر می رسد تبدیل می شود. OK را انواع کنید.
 • برای اکتسابی کد پرانرژی سازی، “حاضر کد پرانرژی سازی تجهیزات” را انواع کنید.
 • ممکن است به نیمه “داده ها گزارش شناسایی مسافر” منتقل می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید کد پرانرژی سازی شخصی را تبصره کنید. این کد ۶ رقمی نیز اجتناب کرده اند طریق پیامک به گوشی ممکن است کشتی تبدیل می شود.

شماره IMEI چیست؟

شماره IMEI خوب کد منحصر به شخص است کدام ممکن است خیلی شبیه شماره تعیین خودرو به تلفن در کنار ممکن است داده تبدیل می شود. اگر مسدود باشد، نمی‌توانید اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی برای ورود به هیچ جامعه تلفن در کنار در ایران بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن ممکن است نمی‌تواند هیچ تماسی برقرار هر دو اکتسابی تنبل.

چگونه گوشی های آیفون را پرانرژی کنیم

رکورد آیفون

 • ابتدا باید گوشی شخصی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کد پرانرژی سازی پرانرژی کنید. {در این} مرحله برای اکتسابی کد می توانید همراه خود شماره گیری *۷۷۷۷# کدام ممکن است امکان پرانرژی سازی در منو است عدد ۲ را وارد کنید.
 • سپس باید کد IMEI را وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی کنید.
 • در مرحله بعد، باید شماره تلفن شخصی را وارد کنید هر دو شماره تلفن شخصی را اجتناب کرده اند لیست حاضر شده انواع کنید.
 • سپس باید کد پرانرژی سازی ۶ رقمی کشتی شده توسط پلتفرم همتا را وارد کنید.
 • پیامی برای تایید صحت داده ها شخصی همراه خود کشتی کد پرانرژی سازی اکتسابی خواهید کرد.
 • همراه خود تایید داده ها فینال پیام مبنی بر انجام موفقیت آمیز استراتژی اکتسابی خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید با بیرون محدودیت اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی در ایران بیشترین استفاده را ببرید.

به جای آن شماره گیری *۷۷۷۷# می توانید اجتناب کرده اند شبکه موقعیت یابی همتا بیشترین استفاده را ببرید، این پلتفرم کمک خواهد کرد که شما استراتژی گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن گزارش شناسایی پس اجتناب کرده اند اکتسابی کد پرانرژی سازی طراحی شده است.

وقتی به شبکه موقعیت یابی می روید باید روی امکان شماره تلفن کلیک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره ای کدام ممکن است در مرحله ۵ وارد کرده اید را وارد کنید.

 • پس اجتناب کرده اند انواع “یکپارچه” می توانید به مرحله بعدی بروید.
 • در مرحله بعد، باید کد تأییدی را کدام ممکن است قبلاً برای شما ممکن است کشتی شده است وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد امنیتی را وارد کنید.
 • سپس در ستون سمت راست صفحه امکان “mobile phone activation” را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را وارد کنید.
 • پس اجتناب کرده اند اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید تمامی داده ها گوشی ممکن است، گوشی ممکن است رجیستر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن استفاده تبدیل می شود.

تاریخچه آیفون را همراه خود کد IMEI در سیستم همتا جستجو کنید

{در این} مرحله اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است تبدیل می شود کد IMEI تلفن در کنار شخصی را وارد کنید. IMEI هر دو International Mobile Equipment Identity خوب کد ۱۵ رقمی است. راه های مختلفی برای بررسی کردن کد IMEI گوشی ممکن است موجود است کدام ممکن است در زیر اشاره کردن شده است:

 1. تلفن شخصی را برگردانید کد IMEI در پایین تلفن در کنار ممکن است چاپ شده است.
 2. *#۰۶# را در صفحه شماره گیری وارد کنید. واحد نمایش بصری کد IMEI تلفن در کنار ممکن است را نماد می دهد.
 3. اگر کد IMEI ندارید، تغییرات گوشی شخصی را وارد کنید. پس اجتناب کرده اند آن، به تب General بروید. در زیرین این برگه، حل و فصل اسکرول کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد تجهیزات ضربه بزنید. امکان Status را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل و فصل اسکرول کنید به همان اندازه کد IMEI سلولی را پیدا کنید. پس اجتناب کرده اند مدتی در صورت پرانرژی هر دو غیر پرانرژی بودن گوشی اجتناب کرده اند طریق سامانه ۷۷۷۷ پیامکی برای شما ممکن است کشتی تبدیل می شود.

خواه یا نه ساختار گزارش شناسایی برای ادغام کردن گوشی های کف دست دوم تبدیل می شود؟

آره اگر قصد کسب گوشی کف دست دوم را دارید، {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است برای گوشی کف دست دوم نیز باید سطوح گزارش شناسایی خیلی شبیه انجام شود. متعاقباً {برای شروع} استراتژی، *۷۷۷۷۷* را شماره گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار به جای آن ۲ عدد ۳ (سوئیچ تصرف) را انواع کنید به همان اندازه یکپارچه یابد.

اخرین حرف!

گزارش تلفن در کنار به جلوگیری اجتناب کرده اند ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش بوتلگ تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشاره تلفن های گم شده {کمک می کند}. در صورت بروز اشکال در سطوح رجیستر گوشی شخصی می توانید به صورت حضوری به گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال شخصی را دلیل دهید. آنها ارائه می دهیم نماد می دهند کدام ممکن است راه آن را رفع کنید.

در این متن سعی کردیم تمامی داده ها اجتناب کرده اند جمله تعرفه گزارش شناسایی آیفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه پرانرژی سازی آن را برای شما ممکن است رئوس مطالب دهیم. امیدواریم مطالب برای شما ممکن است مفید واقع شده است باشد. ما نیز مقاله را طرفدار می کنیم مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب آیفون به این به نظر می رسید کن خواه یا نه این مناسب است! اگر تذکر هر دو پیشنهادی با توجه به این متن دارید، در نیمه بازخورد همراه خود ما {در میان} بگذارید.