تصادف گروتسک قطار همراه خود پژو در گلستان جان ۲ نفر را گرفت


مدیرعامل باند هلال احمر گلستان اجتناب کرده اند برخورد قطار همراه خود پژو پارس در نوکنده خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} حادثه ۲ نفر جان باختند.

فرهاد مکانی اظهار داشت: بعدازظهر سه شنبه عالی تجهیزات قطار در پاسگاه نوکندی در مسیر درست حرکت کنید حرکت {به سمت} اقیانوس همراه خود پژو پارس .

مدیرعامل ب باند هلال احمر گلستان: وی همراه خود خاص اینکه نیروهای امدادی در محل حضور داشتند، اظهار داشت: ۲ نفر در محل فوت کردند.ب
۵۴