ترتیبات نیروی دریایی غرب علیه روسیه؛ استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در لهستان – اطلاعات


جاروسلاو کاچینسکی معاون نخست وزیر لهستان در مصاحبه همراه خود روزنامه آلمانی “ولت آم زونتاگ” ذکر شد کدام ممکن است کشورش کنار هم قرار دادن استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در گرد و غبار شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان نیز نیازمند افزایش نیروهای آمریکایی در اروپا شد.

همراه خود افزایش فشار در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای شمال اروپا کدام ممکن است جستجو در عضو شدن در به ناتو هستند، سوئد سوئیچ نیروهای مسلح شخصی را به یکی اجتناب کرده اند جزایر استراتژیک شخصی برای مقابله همراه خود هرگونه تهاجم بالقوه روسیه گفتن کرد.
به گزارش بلومبرگ نیوز، کارل انگلبرسون، افسر ارشد نظامی سوئد، همراه خود ردیابی به افزایش نیروهای مسلح شخصی ذکر شد کدام ممکن است کشورش مدت هاست جستجو در ادای احترام به جزیره گوتلند (بهترین جزیره سوئد) در دریای بالتیک {بوده است}. عالی افسر ارشد نظامی سوئد، کدام ممکن است در سال ۲۰۰۵ روزی کدام ممکن است کشورش در پی صلح پس اجتناب کرده اند مبارزه خنک اجتناب کرده اند عالی مکان کلیدی در وسط دریای بالتیک عقب نشینی کرد، فرماندهی عالی واحد زرهی در گوتلند را بر عهده داشت.

او در ادعا جدیدترین شخصی، انحلال بخش بزرگی اجتناب کرده اند نیروهای مسلح در آن نقطه را نتیجه سرخوشی پس اجتناب کرده اند صلح توضیح دادن کرد، خطا بزرگی کدام ممکن است به آگاه او گذشته تاریخی ملایم خواهد کرد.

بلومبرگ گزارش داد کدام ممکن است “گوتلند یکی اجتناب کرده اند جزایر استراتژیک سوئد است کدام ممکن است به نظامی سوئد امکان مدیریت دریای بالتیک را می دهد. مکان جزیره اینجا است کدام ممکن است سوئد ممکن است مسیرهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری مهم را مدیریت تنبل.” به آگاه انگلبرکسون، {به آرامی}، این جزیره عالی دژ استراتژیک است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین نامربوط .

وید یکی اجتناب کرده اند ثروتمندترین کشورهای اروپای شمالی است کدام ممکن است مدتهاست پوشش اجتناب اجتناب کرده اند مبارزه را دنبال می تنبل، با این حال اکنون در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای نبرد بالقوه همراه خود روسیه است کدام ممکن است به همان اندازه همین اواخر غیرقابل تصور . این ملت در وسط دریای بالتیک قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فنلاند هم مرز است. کشوری کدام ممکن است ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک همراه خود روسیه دارد.

مقامات استکهلم علاوه بر این اجتناب کرده اند تجاوز ۴ جنگنده روسی به حریم اثیری این ملت در جریان رزمایش مشترک همراه خود فنلاند در جزیره گوتلند در ماه قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وضعیت در شرق اروپا این موضوع را انتقادی خواهد گرفت.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اظهارات متخصصان روسی در گفتگو همراه خود تلویزیون دولتی روسیه در حمایت اجتناب کرده اند تهاجم به بخش بالتیک، کشورهای شمال اروپا را بر آن داشت به همان اندازه برای غنی سازی بودجه دفاعی، تجهیز نظامی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی سلاح به اوکراین امتحان شده کنند.

همزمان، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند برای عجله به گروه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می‌پیوندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد جستجو در اصلاح پوشش در جزیره گوتلند است کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان فروپاشی، محل استقرار واحدهای توپخانه، ضد اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرهی {بوده است}. اتحاد جماهیر شوروی

متخصصان امنیتی ردیابی می کنند کدام ممکن است گوتلند کانون بی نظیر هرگونه تهاجم روسیه به کشورهای بالتیک {خواهد بود}.

ژنرال مایکل کلاسون، رئیس ستاد مشترک نظامی سوئد، ذکر شد کدام ممکن است مدیریت یوتلند به هر کشوری اجازه می دهد به همان اندازه مدیریت موثری بر دریای بالتیک داشته باشد.

این مقام نیروی دریایی سوئد ذکر شد: ما باید در تذکر داشته باشیم کدام ممکن است ما عضو هیچ اتحاد نیروی دریایی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است برای روسیه وسوسه انگیز باشد کدام ممکن است کشوری را کدام ممکن است تضمین امنیتی مناسب ندارد به مشکل بکشد.

ناظران اکنون بر این باورند کدام ممکن است فوبیا های مبارزه در گوتلند به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد اجتناب کرده اند سال ۱۸۰۸ این جزیره را مدیریت کرده بود. روزی کدام ممکن است مدیریت یوتلند برای مدت کوتاهی به انگشت نیروهای روسیه در کل مبارزه فنلاند افتاد.

در ژانویه، جستجو در فشار در قلمرو، ژنرال کلاسون اصل اعزام نیروهای کمکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل مسلح به یوتلند را صادر کرد. این حاضر امکانات، کرملین را بر آن داشت به همان اندازه سوئد را {به دلیل} تحریک کردن فشار ها در قلمرو سرزنش تنبل.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نظرسنجی ها در سوئد آرم می دهد کدام ممکن است همراه خود افزایش فشار های قلمرو ای، انواع فزاینده ای اجتناب کرده اند مردمان این ملت موافق عضو شدن در به ناتو هستند.

ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سوئد، اگرچه دیگری عضو شدن در به ناتو نیست، با این حال معتقد است کدام ممکن است تقاضا عضویت در ناتو در شرایط کنونی ممکن است تهدیدی برای ایمنی قلمرو باشد. مقامات او کدام ممکن است در جاری حاضر حدود ۱.۳ نسبت اجتناب کرده اند ساخت ناخالص خانه را صرف ارزش های دفاعی می تنبل، تمایل دارد آن را به ۲ نسبت ساخت ناخالص خانه افزایش دهد.

اندرسون در اوایل ماه مارس ذکر شد: «روسیه اکنون کل سیستم امنیتی اروپا را شبح می‌تنبل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است مبارزه در اروپا بر مردمان سوئد تأثیر خواهد گذاشت.

سوئد کدام ممکن است به استانداردهای بالای اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود فساد شناخته شده است، همراه خود اسلحه بیگانه نیست. این ملت یکی اجتناب کرده اند بهترین صادرکنندگان تسلیحات در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح های ضد تانک آن اجتناب کرده اند مهمترین از کیت نیروهای اوکراینی در نبرد همراه خود نظامی روسیه است.

لهستان آمادگی شخصی را برای استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در گرد و غبار شخصی گفتن کرد

پس اجتناب کرده اند حمایت برخی اتحادیه اروپا ها اجتناب کرده اند اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های ضد روسی آمریکا، لهستان گفتن کرد کدام ممکن است کنار هم قرار دادن استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در گرد و غبار شخصی است.

سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان به ناتو، مبارزه جهانی سوم می پیوندند
به گزارش اسپوتنیک، یاروسلاو کاچینسکی معاون نخست وزیر لهستان در مصاحبه همراه خود روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ ذکر شد کدام ممکن است کشورش کنار هم قرار دادن استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در گرد و غبار شخصی است.

علاوه بر این این، لهستان علاوه بر این نیازمند افزایش نیروهای آمریکایی در اروپا شد.