تامین اجتماعی: فعالیت سامانه های بیمه الکترونیکی به مدت ۳ روز متوقف می شود.
سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی در حال حاضر در پزشکان و مراکز درمانی موجود است و تنها عکس بیمه شدگان و بازنشستگان در سامانه قابل مشاهده است و بیمه شدگان تامین اجتماعی با استفاده از کارت شناسایی عکس دار احراز هویت می شوند.