بی نظیر: حمایت ۴۵ هزار تومانی همین الان به ۷ تومان رسیده است / پول سراسری اگر ارزشش افزایش پیدا نکند، حقوق هر چقدر هم افزایش پیدا تدریجی، کارساز نیست.
همین الان خداوند برکات فراوانی را عطا کرده است کدام ممکن است این بهترین نعمت برای جمهوری اسلامی است.