به گزارش مهر، دومین گزارش اخبار اسلامی ایران ۳۰ تیرماه در کرج برگزار می شود. اخبار ایران و جهانبه گزارش مهر، غفور قاسم پور صبح شنبه خواستار اجرای راهکارهای عالی دولت در راستای عفت کشور و موافقت اردوهای حجاب و ترویج فرهنگ ایرانی شد. لباس اسلامی; فصل دوم با عنوان تواضع و حجاب است. باحاله مدت زمان به مدت دو روز در کرج برگزار می شود.

بیان نیازهای تامین کنندگان در این زمینه؛ در این مراسم جمعی از تولیدکنندگان پاک و حجاب به معرفی محصولات خود می پردازند.

قاسم پور گفت: این مراسم در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه برگزار می شود و برای عموم آزاد خواهد بود.