به گزارش خبرگزاری مهر، ۸۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید کردند. اخبار ایران و جهانزنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، علی اکبر شرفی با اشاره به وجود جاذبه های گردشگری در زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان بازدید کرده اند.

زنجان آب و هوای بسیار خوبی دارد و سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.

دستیار اداره کل گردشگری میراث فرهنگی زنجان گفت: در استان ژجیانگ ۴۴ روستای هدف گردشگری وجود دارد که از این تعداد ۱۵ روستا به صورت ویژه گردشگری است.

شرفی گفت: گردشگری روستایی نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار روستاها دارد.

وی با بیان اینکه مناطق روستایی برای توسعه گردشگری در موقعیت بی نظیری قرار دارند، خاطرنشان کرد: وجود روستاهای ساده با طبیعت وصف ناپذیر در استان باعث ایجاد اشتغال و معیشت در زنجان شده است. وی گفت: این فرصت بسیار خوبی برای اجرای پروژه های روستایی هدف گردشگری برای درآمد و توسعه است.