به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیدا شدن دستفروشان با حجاب، مغازه ها تعطیل شدند. اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمد هادی. ایمان. بعد از ظهر یکشنبه در شورای فرهنگی کل استان فارس. وی گفت: اگر فروشنده در صنف حجاب پیدا کند، اتحادیه کارگری در پایان تابستان تعطیل می شود.

وی افزود: هرگونه اقدام در خصوص دستورالعمل‌های بهداشتی و حجاب باید به اطلاع مدیران ارشد کشوری برسد تا به مردم گزارش شود.

بالاترین مقام دولت در استان فارس هشدار داد: نگاه اسلام به استان این است که هدایت تک تک افراد جامعه مهم است و باید فعالیت های اجتماعی مردم انجام شود.

به گفته این مسئول، فعالیت های انجام شده در روز شو بودو را می توان به عنوان شاهدی بر فعالیت سازمان های مردم نهاد به مردم سپرد و باید کرامت انسانی در حوزه روابط اجتماعی حفظ شود. قلمرو طهارت و حجاب.

وی ادامه داد: برخی ادارات هم اکنون در حوزه اخلاق و حجاب مشکلاتی دارند که باید برای رفع این مشکلات گام های مثبتی برداشته شود. مدارس تأسیس شد.