به دست آورد {برای تغییر} جهان | فارس نیوز


به گزارش خبرگزاری فارس، مناسب خجسته در یادداشتی همراه خود عنوان «به دست آورد همراه خود اصلاح جهان» نوشت: اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است وب همراه خود صدای دایل آپ برای اسکان های ما می رسد، نزدیک به بیست سال می گذرد. پیشرفت های تکنولوژی {در این} ۲۰ سال به حدی بوده کدام ممکن است پدیده #فضای_مجازی جای شخصی را به #قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم #دیجیتال داده است.

اگر وبلاگ ها، موتورهای جستجو مانند google و yahoo، پیام رسان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست الکترونیکی ها در عصر اول موقعیت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان بی نام {در این} خانه گیر می کردند.

با این حال در عصر دوم شخص بی نام جای شخصی را به #پروفایل ها داد. جامعه سازی مهم شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم های خشمگین دیجیتال برای افراد در #پلتفرم ها قرار گرفته است. شناخته شده به عنوان مثال در ایران، #تلگرام، #واتس اپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید #اینستاگرام به پلتفرم های خشمگین برای افراد تغییر شدند.

این چرخه نیز همراه خود سرعت تمام در جاری نوک است. پلتفرم‌ها جای شخصی را به #دنیای_مجازی می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد غیر از استقرار در سکو، داخل #متاوارز مسکن می‌کنند. نمایه ها جای شخصی را به #آواتارها می دهند. روابط مالی جدید بر مقدمه ارزهای رمزنگاری شده، مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در جاری تعیین کنید گیری است.

تخصص این بیست سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات این سه عصر فناوری آرم می دهد کدام ممکن است به دست آورد این دنیای جدید قطعا ۲ گروه نیستند. گروه اول کسانی هستند کدام ممکن است تسلیم صاحبان فناوری شدند. کار کردن مدیریتی پلتفرم‌ها به آنها این امکان را می‌دهد به همان اندازه به سادگی اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده‌های ایرانی را بدست آورند. آنها مثل کسانی هستند کدام ممکن است نفت را مجانی به صاحبان نمایندگی های نفتی دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارشان این بود کدام ممکن است ایرانی ها هم {نمی توانند} جاده لوله بسازند. این مدیران سابق مسئله مهاجرت متنوع اجتناب کرده اند نخبگان ملت شدند.

دسته دوم کسانی هستند کدام ممکن است بر اقتدار حکومت های عادی تکیه کرده اند. آنها بر این باورند کدام ممکن است قوانین گذاری برای پوشش اجتناب کرده اند جان افراد، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال سراسری میل دارد. در حالی کدام ممکن است قوانین با بیرون پشتوانه باعث تضعیف مقامات تبدیل می شود. چون آن است اتحادیه اروپا توانسته است اجتناب کرده اند طریق مبانی شخصی اجتناب کرده اند غول های فناوری پیشی بگیرد، دیگران نیز می توانند.

با این حال گروه سوم تخصص استفاده اجتناب کرده اند فناوری را دارند. گذشته تاریخی این ۲۰ سال آرم داده است کدام ممکن است افرادی که فناوری می سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد خدمت می کنند، برندگان این دنیای جدید هستند.
پیش اجتناب کرده اند این، #چرچیل ۹ تنها مبانی، اما علاوه بر این محدودیت های مقامات ها را نیز همراه خود نصب فناوری گاز های فسیلی بر روی کشتی ها نقض می کرد. #پهلوی ضعیف ایران را اشغال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن بلا را بر بالا ملت آورد کدام ممکن است #سوشون سیمین گوشه ای اجتناب کرده اند این سیاهی را روایت کرد.
به معنای واقعی کلمه هستند برندگان بلند مدت مقامات هایی هستند کدام ممکن است در زمینه های مختلف مشابه با فناوری پولی، سلامت، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره شرکت ها فناوری را به افراد حاضر می کنند. سپس، همراه خود افراد، آن جو را ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی کنید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید