بمب افکن آمریکایی همراه خود همراهی اسکورت اسرائیلی عازم خلیج فارس شد


برگزاری نشست نقاب در فلسطین اشغالی

{در این} نشست کدام ممکن است در فلسطین اشغالی برگزار شد، مراکش، مصر، بحرین، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا حضور داشتند.
اردن {در این} نشست نمایندگی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادشاه اردن همزمان همراه خود نشست نقاب به کرانه باختری رود اردن سر خورد به همان اندازه همراه خود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار تدریجی. عدم نمایندگی اردن در اجلاس نقاب جنجال بزرگی را به در کنار داشت.