بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا به دلیل قطع برق تعطیل شد.
یک منبع ناشناس گفت: تعطیلی پالایشگاه آموایی، تعطیلی کامل برق و بخش پالایش، می‌تواند حدود ۸۰ کارخانه و پالایشگاه را در حال حاضر تحت تأثیر قرار دهد.