برگزاری و تصویب ۳۴ جلسه شرکت های بزرگ گروه سایپا.


معاونت بازرگانی سایپا در سال ۱۴۰۱ از اجرای نظام بودجه ریزی جدید در سطح گروه سایپا خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو، حسن احدزاده اظهار می کند: در نظام جدید بودجه ریزی، اهداف اصلی گروه سایپا در ابتدا در حوزه های کلیدی از جمله طرح های ارتقای تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول تعریف شده است.

وی گفت: بر اساس فرمت ارائه شده، تمامی شرکت های این گروه برنامه و بودجه خود را برای سال ۱۴۰۱ به سایپا ارائه کرده اند.

به گفته معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، برنامه‌ها و بودجه‌های شرکت‌ها به گونه‌ای بازنگری شده است که کلیه برنامه‌های تجاری و عملیاتی در راستای اهداف گروه و در ابتدا به تصویب هیئت‌مدیره شرکت‌ها می‌رسد. مثلا، بر اساس برنامه MPS گروه سایپا، پیش‌بینی می‌شود برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها در بخش تولید نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی تولید است. برنامه سرمایه باید تعریف و پرداخت شود.

وی با اشاره به جلسات بودجه این شرکت از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری خاطرنشان کرد: وی شرکت مادرتخصصی را برگزار و پس از تعدیل و تعدیل های لازم برنامه های آن را تصویب کرد.

احدزاده گفت: در نظام جدید بودجه ریزی، عملکرد شرکت ها در چارچوب سیستم و با همکاری معاونت مهندسی و سیستم های گروه سایپا بر اساس مدل QCD به صورت ماهانه رصد می شود. تایید کنید

تاکید می کند که فرآیند توسعه سیستم برای مدل QCD که اواخر سال گذشته آغاز شد، در ماه جاری راه اندازی خواهد شد. علاوه بر دستیابی به اهداف تعیین شده، بهره وری؛ همچنین در مقایسه با نرخ رشد و استانداردها در شاخص ها گنجانده شده است. کلید را ارزیابی کنید

معاون بازرگانی گروه خودروسازی سایپا افزود: برای نظارت بر مسائل حاکمیت شرکتی، همه شرکت‌ها باید برای دستیابی به اهداف و برآورده کردن برنامه‌ها و بودجه‌ها از جمله مجوزهای استخدامی مجوز داشته باشند. جلسات و تصویب جلسات برای حذف بوروکراسی ها و دستیابی سریعتر به اهداف طراحی شده اند.

در پایان، احدزاده گفت: خوشبختانه با شروع طراحی و پیاده سازی سیستم از سال جاری، تاثیر مثبت این رویکرد جدید را می توان در عملکرد شرکت های گروه مشاهده کرد.